Kosmický program

Space Programm

Od roku 2012 probíhá montáž aerodynamických krytů a segmentů tepelné ochrany pro současnou evropskou nosnou raketu ARIANE 5. Výroba těchto tzv. PAR2 a Fairing kruhů spočívá v ručním sestavování jednotlivých dílů pomocí speciálního nýtování, s následnou vizuální kontrolou a speciálním zkoušením při testování.

Od roku 2013 dodává firma ATC ročně sady pro 5 až 7 letů, vždy v požadované jakosti a termínu.

Dle předpokladu bude výroba komponentů A5 končit v červnu 2020.

Arianne 6